Filosofie voor Organisaties

Werkelijke winst

StudioSocrates zet filosofie in om wijsheid in organisaties te bevorderen. Ze wil verwondering en werk-zin in organisaties aanwakkeren; gezamenlijk denken stimuleren, verbeteren en bevrijden.

Daardoor kunnen medewerkers bewust, professioneel en gemotiveerd (samen)werken. Er is ruimte voor vernieuwing en verandering. Besluitvorming is zorgvuldig.
Dát is werkelijke winst.

Perspectiefverbreding

Hoe?
Mijn studie Wijsbegeerte en vervolgopleiding praktische filosofie, mijn ervaring als procesbegeleider (Rijksoverheid) zet ik op de volgende 5 manieren voor u in:

1) Denkgesprek
Filosoferen is tijd nemen voor verwondering en onderzoek. Het is geijkte paden loslaten en vrij wandelen op nieuw gebied. Wanneer je dit gezamenlijk doet ontwikkel je met elkaar nieuw denken. Dat geeft ruimte voor een nieuwe richting en een betere samenwerking.
Maar samen denken is niet gemakkelijk. Het vergt moed om je eigen opvattingen te heroverwegen. Gedrevenheid om een ander echt te begrijpen en om waarheid te vinden. Geduld voor zorgvuldigheid.
Als gespreksleider stimuleer ik een goede houding voor een denkgesprek en bied structuur tijdens het onderzoek. U zult zien: oefening baart kunst.

2) Ontwikkel uw missie
‘Wat is de zin van uw organisatie?’ lijkt erg op de vraag: ‘wat is de zin van het leven?’ Filosofen hebben het antwoord niet. Sommigen denken dat het leven geen zin heeft, maar dat we die zelf moeten maken. Er is uitgebreid nagedacht over ‘het waarom’ en het ‘waartoe’ van de dingen en van het handelen. Kijk af van deze levensdenkers en ontwikkel uw eigen missie. Dat geeft richting en samenhang in uw organisatie.

3) Zorgvuldige besluitvorming
Volgens Plato gaat wijsheid specifiek over kennis van goed en kwaad. Bij grote dilemma’s is het moeilijk om deze tegenpolen van elkaar te scheiden. Wat staat er werkelijk op het spel? En voor wie? Welke beslissing doet het meeste recht aan alle kanten? Om deze vragen daadwerkelijk te kunnen beantwoorden ontwikkelde ik (met behulp van grote denkers uit de geschiedenis) een besluitvormingsdialoog. Misschien bestaat de juiste beslissing niet. Maar zorgvuldig beslissen lukt zo wel.

4) Diepgaande intervisie
‘Wat is wijsheid?’ is de centrale vraag in de filosofie. Volgens het woordenboek betekent wijsheid: ‘verstandig handelen’. Dus hebben filosofen al generaties lang methoden ontwikkeld om er in elke situatie achter te komen wat ‘de beste handeling is in een specifieke situatie.’ Ze zochten naar leefregels, zelfkennis en deugdzaamheid.
Wanneer ik uw medewerkers begeleid in een intervisiereeks leren zij deze beproefde methoden hanteren en benutten voor professionaliteit en kwaliteit.
Intervisie kan met vakgenoten, maar ook in een 1 op 1 gesprek.

5) Inspiratie en wijsheid van grote denkers
Verrassende, Ware, ongelooflijke en motiverende gedachten: je vind ze in de geschiedenis van de filosofie. En ze zijn nog steeds van grote waarde!
Nodig mij uit voor een lezing en/of workshop waarbij ik ideeën uit deze grote rijkdom selecteer en toepas op uw onderwerp. Dat verdiept en verbreed het denken van u en uw medewerkers.