Cursistenpagina

Beroepstehiek voor Pedagogen
College 1 Beroepsethiek voor pedagogen

Klankbordbijeenkomst Veiligheid (Movares)
Plato en Sartre: arbeidsveiligheid en verantwoordelijkheid

Young duurzame leverancier: ‘hoop voor de toekomst’
Duurzaamheid brengt vrijheid en welvaart

Ethiek van en voor NU
1: Inleiding en voorbeeld Sloterdijk
2: Bestaan-goed-en-kwaad; het relativisme voorbij met Arendt en Nussbaum
3: Egoïsme versus altruïsme (Rand versus Singer)
4: Samen-leven (Rawls en kritiek van Singer en Sandel)

InfoTech Onderwijs
Onderwijs niet voor winst

Workshops tijdens de denkvakantie
Montaigne als vriend
Wat is de waarde van humor

Ik lach, dus ik denk
Workshop 1: Ik lach dus ik denk
Workshop 2: Ironie tegen betweters en andere obstakels
Workshop 3: Cynisme tegen schaamte en schuldgevoelens
Workshop 4: Absurdisme en het heldendom
Workshop 5: Satire, verbeter jezelf: begin bij de wereld

Wat is wijsheid?
Workshop 1: Wat is wijsheid 1 (aangevuld met aantekeningen van de cursusdag)
Workshop 2: Wat is wijsheid 2 (Socrates vervolg en Plato)
Workshop 3: Wat is wijsheid 3 (Plato vervolg en Aristoteles)
Workshop 4: Wat is wijsheid 4 (Aristoteles en Nietzsche)
Workshop 5: Wat is wijsheid 5 (rorty

Collegereeks Ethiek:

* College 1 inleiding: Ethiek Inleiding ppt
* College 2 Susan Wolf en morele motivatie: Ethiek_Susan Wolf
* College 3 Deugdethiek van Alasdair MacIntyre: Ethiek_MacIntyre
* College 4 Utilisme van Peter Singer: Ethiek_Peter Singer
* College 5 Plichtethiek van Christine Korsgaard Ethiek_Korsgaard
* College 6 Pragmatisme van Rorty: Ethiek_Rorty
* College 7 Narratieve ethiek van Nussbaum Ethiek_Nussbaum
* College 8 Descriptieve ethiek van Frans de Waal Ethiek_FransdeWaal
* College 9 Meta-ethiek en Moore Ethiek_G.E.Moore

Lezing schadelijke verlangens:

Schadelijke verlangens juli 2012